Organizovana je Ekološka akcija „Očistimo grad za jedan dan“

Ekološka akcija Očistimo grad za jedan dan NVO CEORA

Dan planete Zemlje  Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica je obilježila organizacijom Ekološke akcije „Očistimo grad za jedan dan“  u utorak, 26.04.2022. godine na području grada Gračanica.

Na tri lokacije u gradu, koje su odabrane u saradnji sa JP Komus d.o.o. Gračanica prikupljeni su neprimjereno odloženi otpaci te uklonjeni prašina, zaraslo šiblje i grmlje i trava.

Učesnici su bili učenice i učenici Javne ustanove Druga osnovna škola Gračanica, zatim Javne ustanove Mješovita srednja škola Gračanica i Javne ustanove Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ te predstavnici drugih nevladinih organizacija i građanke i građani.

Najviše učesnika su bili djeca i mladi uzrasta osnovnih i srednjih škola. NVO CEORA se zahvaljuje svim učesnicima na volonterskom radu kojim su uredili sve tri lokacije u gradskom jezgru: Dječiji poligon/igralište u naselju Lipa, Zeleni pojas u ulici Bosanskih kraljeva i ulici Malezijska te prostor oko sjedišta više udruženja preko puta BKC Gračanica u ulici 111. Gračaničke brigade. Svojim primjerom su promovisali ispravan način odnosa prema okolini u kojoj se nalazi puno ljepota i prirodnih blagodati.

„Očistimo grad za jedan dan“ organizuje Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica u sklopu projekta „Eko čaršija“ u saradnji sa partnerima na projektu: J.U. Osnovna škola “Doborovci”, J.U. Osnovna škola “Malešići” Malešići, J.U. “Druga osnovna škola” Gračanica, J.U. Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica, J.U. Mješovita srednja škola Gračanica, Mjesna zajednica Gračanica, Udruženje građana “Ruke”, Sportski savez Grada Gračanica, Planinarsko društvo “Zefir” Gračanica, Udruženje za sport, edukaciju i rekreaciju „Brezik“, Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Gračanica i građankama i građanima,. Projekat „Eko čaršija“ podržan je od strane Fondacije tuzlanske zajednice kroz Fond „Volim Svoj Grad“.

Pogledajte i naše projekte