Realizovana je interaktivna obuka i radionica na temu „Ekološka kultura“

Ekološka kultura NVO CEORA

Realizovana je interaktivna obuka i radionica na temu „Ekološka kultura“ u utorak, 17.05.2022. godine u Multimedijalnoj sali Javne ustanove Mješovita srednja škola Gračanica u organizaciji Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica. Edukativnim događajem je obilježen Međunarodni dan akcije za klimu.

Edukaciju su organizovali predstavnici organizacije, a sastojala se od nekoliko interaktivnih vježbi, diskusije, eko kviza, eko savjeta i prezentacijskog dijela.

Edukaciju na temu „Ekološka kultura“ organizovala je Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica u sklopu projekta „Eko čaršija“ kojeg realizuje u saradnji sa partnerima na projektu: J.U. Osnovna škola “Doborovci”, J.U. Osnovna škola “Malešići” Malešići, J.U. “Druga osnovna škola” Gračanica, J.U. Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica, J.U. Mješovita srednja škola Gračanica, Mjesna zajednica Gračanica, Udruženje građana “Ruke”, Sportski savez Grada Gračanica, Planinarsko društvo “Zefir” Gračanica, Udruženje za sport, edukaciju i rekreaciju „Brezik“, Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Gračanica i građankama i građanima. Projekat „Eko čaršija“ podržan je od strane Fondacije tuzlanske zajednice kroz Fond „Volim Svoj Grad“.

Generalni cilj projekta je unapređenje ekološke svijesti i kulture u Gradu Gračanica, kroz organizaciju događaja kojim se obilježavaju ekološki datumi, a projekat traje pet mjeseci od 15.01.2022.godine do 15.06.2022. godine.

Pogledajte i naše projekte