Misija i vizija

Misija Centra za obrazovanje, razvoj i afirmaciju – razvijanje i zagovaranje operativnih i strateških rješenja u pravcu kontinuiranog jačanja ljudskih potencijala u Bosni i Hercegovini.

 

Naša vizija jeste Bosna i Hercegovina kao društvo znanja, duhovnog i materijalnog blagostanja i građana koji su osposobljeni da učestvuju u svim procesima društvenog života.
Misija vizija NVO CEORA

Misija i vizija – kako ih ostvarujemo

Da bi ostvarila postavljenu viziju i misiju Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju NVO CEORA postavila je ciljeve koje ostvaruje djelujući u skladu sa vrijednostima.