Poziv za učešće u programima podrške učenju

Poziv za učešće u programima podrške učenju
Poziv za učešće u programima podrške učenju
 
Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) upućuje poziv svim vaspitno-obrazovnim ustanovama: obdaništima, osnovnim i srednjim školama, da se uključe u programe za rad sa učenicima koji imaju probleme i poteškoće u učenju i praćenju redovne nastave. Posebno je važno da se ojačaju i usmjere djeca i mladi koji potiču iz socijalno ugroženih porodica, porodica romske populacije i da im se pruži podrška da se osnaže i steknu znanje i vještine za nastavak školovanja i sretniju budućnost.

 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 00 387 62 662 681 i e-mail adresu: info@ceora.ba

Pogledajte i naše projekte