Prostor NVO CEORA je i danas bio pun radosti, zadovoljstva i novih saznanja

Prostor NVO CEORA je i danas bio pun radosti, zadovoljstva i novih saznanja
Zanimljiv je bio čas, održan 06.08.2021. godine u sklopu projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”
Uz korištenje novih alata za ponavljanje i utvrđivanje gradiva učenice i učenici su se s radošću družili s volonterkama i volonterima NVO CEORA.
Volonterke i volonteri su istakli da su veoma zadovoljni kada dolaze na časove NVO CEORA da volontiraju i pomažu djeci da uče, a istovremeno je i djeci i njima zanimljivo i korisno.

Pogledajte i naše projekte