Publikacije

publikacije publication Veröffentlichungen NVO CEORA
Publikacije koje objavljuje Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) predstavljaju različite vrste dokumenata koji su rezultat realizacije projekata.
Publikacije doprinose promociji projekata, postizanju ciljeva Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA), ali i transparentnosti, koja predstavlja jednu od vrijednosti koje Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) poštuje u radu.
NVO CEORA publikacija 1objavljene Kakav je obrazovni sistem u BiH
Publikacija "Kakav je obrazovni sistem u BiH?" izrađena je u sklopu Projekta "Pruži mi ruku - Učimo zajedno" i publikovana u decembru 2020. godine
NVO CEORA publikacija 2 objavljene Život u školi i učenje u vrijeme pandemije korona virusa Covid-19
Publikacija "Život u školi i učenje u vrijeme pandemije korona virusa - Covid 19" izrađena je u sklopu Projekta "Pruži mi ruku - Učimo zajedno" i publikovana u decembru 2020. godine