Nudimo usluge

Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) organizuje edukacije na teme iz slijedećih oblasti:

ODGOJ I OBRAZOVANJE

za porodice i nastavnike

cjeloživotno obrazovanje nastavnika:

EKOLOGIJA

LIČNI RAZVOJ

EKONOMIJA

Naš brojni, stručni tim sa veoma inovativnim pristupom, višegodišnjim, pozitivnim iskustvom u radu sa mladima, porodicama, školama, centrom za socijalni rad nudi saradnju sa svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima: firmama, korporacijama, školama (fakultetima, univerzitetima), nevladinim organizacijama, porodicama, roditeljima, nastavnicima, odgajateljima, ženama, mladima, penzionerima i drugima, na svim mjestima gdje ljudi rade u organizacijama i imaju potrebe za nadogradnjom  sticanjem novih znanja i vještina.

U savremenom dobu su cjeloživotno učenje, svakodnevne edukacije i prezentacije modernih metoda u sticanju novih znanja  postale sastavni dio poslovnog, profesionalnog i privatnog života. U velikom broju organizacija edukacije su postale dodatna vrijednost i na koje se sve više gleda kao na investiciju, a ne na opravdani trošak. Edukacijama unapređujemo i povećavamo lično zadovoljstvo, produktivnost zaposlenika, organizacija od korporativnih, preko nevladinih do javnih i državnih organizacija.

Edukacija na upit

cijena se formira ovisno o potrebama i opsegu željene edukacije, veličini grupe i zahtjevima naručioca.

Za više informacija, kontaktirajte nas na slijedećem linku.