Projekti

Projekti Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) realizuju se u skladu sa vrijednostima iz oblasti djelovanja, čime se doprinosi realizaciji postavljenih ciljeva te vizije i misije.

Projekti koje Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) realizuje nalaze se u nastavku.

Ukoliko želite učestvovati u realizaciji projekata, unaprijediti ih, kreirati nove projekte, javite nam se.

projekti projekat projects projekte NVO CEORA