Oblasti djelovanja

Nevladina organizacija centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) da bi doprinijela realizaciji postavljenih ciljeva sprovodi projekte iz četiri oblasti djelovanja:

1. Obrazovanje

Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) kroz multidisciplinarni pristup promoviše važnost obrazovanja kao procesa usvajanja znanja, izgrađivanja vještina i navika, razvoja sposobnosti, usvajanja sistema vrijednosti i pravila ponašanja koji traje tokom cijelog života i koji se sastoji od stalnog prožimanja formalnog i neformalnog, individualnog i općeg, duhovnog i materijalnog. Pročitaj više…

2. Odgoj

Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) kroz sveobuhvatan pristup promoviše univerzalne vrijednosti odgoja kao kontinuiranog procesa izgrađivanja, razvijanja i oblikovanja čovjeka. Svako vrijeme sa sobom nosi svoje izazove i poteškoće koje se odražavaju na odgoj djece i mladih. Iako nam današnje doba pruža puno prednosti, sa sobom nosi i mnoge izazove, kojima su djeca kao najnezaštićeniji dio društva ujedno i najizloženiji. Pročitaj više…

3. Ekologija

Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) kroz jedinstven pristup promoviše ekologiju kao nauku koja proučava životnu sredinu, odnose između živih bića, njihov uticaj na okoliš te utjecaj tog okoliša na njih. Pročitaj više…

4. Ekonomija

Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) je prva i jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja promoviše bihevioralni, interdisciplinarni pristup ekonomiji, kombinujući ekonomiju i druge nauke kojima se opisuje ekonomsko ponašanje. Pročitaj više…
 
Oblasti djelovanja NVO CEORA odgoj obrazovanje ekologija ekonomija

Oblasti djelovanja Nevladine organizacija centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) – obrazovanje, odgoj, ekologija i ekonomija usklađene su sa Ciljevima održivog razvoja.