Oblasti djelovanja

 

Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) da bi doprinijela realizaciji postavljenih ciljeva sprovodi projekte iz četiri oblasti djelovanja:

1. Obrazovanje

2. Odgoj

3. Ekologija

4. Ekonomija

Oblasti djelovanja NVO CEORA odgoj obrazovanje ekologija ekonomija

Oblasti djelovanja Nevladine organizacija centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) – obrazovanje, odgoj, ekologija i ekonomija usklađene su sa Ciljevima održivog razvoja.