Naše vrijednosti

Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju održava, njeguje i razvija svoju organizacijsku kulturu koja je odraz vrijednosti u koje organizacija i svi njeni članovi vjeruju i zastupaju.
 
Naše vrijednosti su:
Etičnost – Insistiramo na ponašanju koje se temelji na etici i poštenju. Isto takvo ponašanje očekujemo od svih naših članova.
Transparentnost –Svima koji finansijski podrže naš rad dostavljamo finansijske izvještaje na uvid.
Timski radNjegujući kulturu otvorenosti, potičemo sve članove da unapređuju svoje jake tačke, prepoznaju i suoče se sa svojim slabostima te da stalno teže ostvariti ambiciozne ciljeve koje su sebi zadali.
Otvorenost – Jedan od najsnažnijih izvora našeg uspjeha su naši članovi, a posebno mladi i žene kojima dajemo priliku da predlože i realizuju svoje ideje.
Entuzijazam – Svojom motiviranošću i predanošću potičemo, motivišemo i nadahnjujemo druge. 
Poduzetnost – Poduzetnog smo duha, rizikujemo, radimo ono što volimo i istražujemo nove prilike.
Inovativnost – Rješavamo probleme na kreativan način kroz stvaranje ideja, učenje od drugih, povezivanje novih tehnologija i najboljih praksi.
OdrživostRazmišljamo o budućnosti i nastojimo zadovoljiti potrebe sadašnjosti na način koji ne kompromituje mogućnost da i buduće generacije zadovolje svoje potrebe.
Vrijednosti naše NVO CEORA
Realizujući projekte iz oblasti djelovanja, Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) nastoji doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva, a time i vizije i misije.