Ciljevi

Ciljevi održivog razvoja Goals Ziele NVO CEORA

Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) radi ostvarenja postavljene vizije i misije, djeluje u skladu sa postavljenim ciljevima i slijedećim djelatnostima:

Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija (UN) usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine.

Program sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goal – SDG) koji se nazivaju i Globalnim ciljevima sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. 

Sedamnaest ciljeva održivog razvoja i 169 konkretnih zadataka predstavljaju plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet, da bi se osnažio univerzalni mir u većoj slobodi.

Ovi ciljevi i zadaci su integrisani, nerazdvojivi i ravnomjerno obuhvataju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i ekološku.

Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) u svom radu doprinosi informisanju o Programu održivog razvoja do 2030. godine i doprinijeti ostvarenju ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDG), a realizacijom projekata iz oblasti djelovanja doprinosi ostvarenju ciljeva.

Link za UN-ovu platformu za održivi razvoj: http://sustainabledevelopment.un.org/

Ciljevi održivog razvoja NVO CEORA

Određeno je slijedećih 17 Ciljeva održivog razvoja: