Odgoj

Odgoj kao oblast djelovanja Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) u fokus stavlja značaj odgoja u razvoju ličnosti i kompetencija pojedinaca.

Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) kroz sveobuhvatan pristup promoviše univerzalne vrijednosti odgoja kao kontinuiranog procesa izgrađivanja, razvijanja i oblikovanja čovjeka.
Svako vrijeme sa sobom nosi svoje izazove i poteškoće koje se odražavaju na odgoj djece i mladih. Iako nam današnje doba pruža puno prednosti, sa sobom nosi i mnoge izazove, kojima su djeca kao najnezaštićeniji dio društva ujedno i najizloženiji.
NVO CEORA se zalaže za pristup u kojem svi akteri u procesu odgoja imaju svoju specifičnu ulogu. Porodica kao najvažniji faktor odgojnog procesa ima ujedno i najveći značaj te je potrebno da djeluje u sinergiji sa obrazovnim institucijama, udruženjima, medijima i drugim akterima, upoznavajući se sa specifičnim karakteristikama svake faze u psihofizičkom razvoju djeteta, kako bi se obezbijedilo zdravo i sretno odrastanje.
S tim u vezi, NVO CEORA organizuje i sudjeluje u različitim projektima, organizuje edukacije i radionice koji imaju za cilj promociju savremenih metoda odgoja i unaprijeđenje predškolskog, školskog, visokoškolskog, kao i porodičnog odgoja.
Oblast djelovanja Odgoj Upbringing Erziehung NVO CEORA

Početni odgoj

Odgoj počinje od dana rođenja djeteta, tom prvom vezom majke i djeteta kada izađe iz njene utrobe u spoljašnji svijet. Taj odgoj je veoma važan, iako se većinom o tome počinje pričati i pisati nakon prve godine života djeteta. Tada dijete istražuje kroz samostalno kretanje, interesovanje i upoznavanje i istraživanje svega oko njega u porodici i okolini.

Također, tada započinju i prva ograničenja koja mu postavljaju roditelji i dijete je u stanju da sve to može razumjeti, poštovati i naučiti kako je ispravno.

Ne postoji jedan recept, tehnike i metode za dobar odgoj koji bi mogli riješili veći broj problema koji se javljaju u rastu i razvoju. U skladu sa stalnim promjenama u društvu kod nas se i način odgajanja djece također mijenja.

Uz to treba istaknuti i činjenicu da su djeca čak i u okviru jedne porodice, veoma različita po naravi, temperamentu, talentima i drugim osobinama te iz toga proizilazi da roditelji trebaju imati toleranciju i prilagoditi se tome.

Nema jednog pravila za tako brojne situacije, stanja i reakcije kroz koje se prolazi u praćenju i radu s djetetom od rođenja pa sve do adolescencije.

Odrasli veoma često imaju odgovore na to kao: treba u odgoju slijediti vlastiti primjer, treba objasniti djeci svoje zahtjeve u odgoju, raznovrsne ciljeve, pravila, granice, kazne, pohvale, nagrade, kritike, kao osnovne metode i komunikacijska sredstva da pravilno usmjerimo dijete i da se ono osjeća uvijek prihvaćeno, voljeno i sigurno u porodici i okolini.

Najvažnije u odgoju svakog djeteta da su se pruži puno ljubavi, osjećaja sigurnosti, pozitivnog usmjeravanja i učenja svemu što ga okružuje. Pozitivan stav u smislu pohvaljivanja i isticanja onog što je dijete dobro uradilo i to je potvrda je poželjna u porodici i društvu i da je to ustvari njegovo željeno ponašanje i da tako stvara pozitivnu sliku o sebi.

Poslije prve godine života se djetetu postavljaju ograničenja usklađeno spram njegovih spoznaja i sposobnosti. Pri tome ono može pokazati svoje potencijale, talente i želje, pomaže mu da stvara o sebi sliku i kakav će biti tokom daljeg odrastanja.

Veoma je važna strpljivost u odgoju i spremnost roditelja na odgovaranja na svako pitanje i davanje povratnih informacija i obrazloženja na njegovo ponašanje i tako se može i očekivati da će iz te situacije moći da nauči o sebi i okruženju.

Najviše šta je potrebno djeci u početnom odgoju jeste da roditelji i vaspitači  uživaju u njihovom društvu, podstiču njihove pozitivne reakcije i osobine i tako stvaraju ključ samopouzdanja, samopoštovanja i osjećanja da su voljeni i cijenjeni.

Krajnja svrha odgajanja je samoodgoj, u kojem osoba kao izgrađena ličnost preuzima odgovornost za svoje postupke. Početni odgoj je osnova za to.