Anketa Anketni upitnik program edukacija NVO CEORA

Anketni upitnik - kreiranje Programa edukacija NVO CEORA

Drage/i i poštovane/i,

Molimo vas da ispunite ovaj anketni upitnik kako bismo doznali vaše mišljenje o tome koje vrste edukacija NVO CEORA je važno da uvrsti u Program edukacija da bi se radilo na stvaranju uslova i obezbjeđenju resursa za organizaciju istih. Također, važno nam je da se i Vi izjasnite o tome da li želite pohađati i/ili organizovati edukacije te iz koji oblasti.

Istraživanje realizuje Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica u svrhu unapređenja rada i prilagođavanja istog potrebama različitih kategorija građana. Zanima nas šta mislite, šta želite i šta možete.

Za popunjavanje 7 pitanja, potrebno je 5 minuta vremena. Hvala!