Projekat Pruži mi ruku – učimo zajedno

projekti NVO CEORA nevladina organizacija

Projekat

Pruži mi ruku - učimo zajedno

Osnovne informacije

 

Cilj: Sveopći cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života osjetljivih i ranjivih kategorija društva.

Ciljna grupa: Ranjive kategorije obuhvaćene projektom su djeca koja imaju poteškoće u praćenju nastave i nastavnog procesa.

Mjesto realizacije: Grad Gračanica

Oblast djelovanja: Obrazovanje, odgoj

Publikacije koje su izrađene u sklopu projekta:

Previous
Next

Pogledajte i novosti