Ekonomija i obrazovanje – 1. dio Kako obrazovanje utiče na ekonomiju i obratno?

Ekonomija i obrazovanje – 1. dio
Kako obrazovanje utiče na ekonomiju i obratno?

Zašto su neke države bogatije od drugih između ostalog je zaslužan i kvalitet obrazovnog sistema u toj državi. Povezanost ekonomije i obrazovanja Adam Smith, najznačajniji predstavnik klasične političke ekonomije u svom čuvenom djelu „Bogatstvo naroda“ 1776. godine ekonomiju definira kao nauku koja proučava prirodu i uzroke bogatstva jedne nacije. Priroda se između ostalog može definisati …

Ekonomija i obrazovanje – 1. dio
Kako obrazovanje utiče na ekonomiju i obratno?
Read More »