projekti NVO CEORA nevladina organizacija

Projekat Pruži mi ruku – učimo zajedno

Projekat Pruži mi ruku – učimo zajedno Osnovne informacije   Cilj: Sveopći cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života osjetljivih i ranjivih kategorija društva. Ciljna grupa: Ranjive kategorije obuhvaćene projektom su djeca koja imaju poteškoće u praćenju nastave i nastavnog procesa. Mjesto realizacije: Grad Gračanica Oblast djelovanja: Obrazovanje, odgoj Publikacije koje su izrađene u sklopu projekta: …

Projekat Pruži mi ruku – učimo zajedno Read More »