praksa NVO CEORA

Ekonomija i obrazovanje – 5.dio Praksa je uvijek najbolja škola?

Iako je u današnjem internetiziranom dobu znanje dostupnije nego ikada prije, činjenica je da je znanje danas više nego ikada postalo kapital koji se ne koristi. Razlog za to je nastavak dominacije formalnog obrazovanja u odnosu na obrazovanje kroz praksu. Formalno obrazovanje se tradicionalno smatra za primarnog proizvođača i prenosioca novih znanja, uglavnom kroz teoretsko …

Ekonomija i obrazovanje – 5.dio Praksa je uvijek najbolja škola? Read More »