Mjesec: August 2021.

I dalje se podučava i kreira

Podučavanje učenica i učenika od strane volonterki i volontera, organizovano je uspješno u prostoru NVO CEORA u petak 27.08.2021. godine. Nakon što im je pružena podrška iz pojedinih oblasti prema individualnim potrebama, kroz radne listove je obrađen drugi dio teme o biljkama. Zatim se usavršavala vještina izrade nakita. Podučavanje se realizuje u okviru projekta “Pruži …

I dalje se podučava i kreira Read More »

Naučeno je novo gradivo i kreiran nakit

Naučeno je novo gradivo i kreiran nakit

I 24. 08. 2021. godine u prostoru NVO CEORA u Gračanici, organizovano je podučavanje učenica i učenika od strane volonterki i volontera o prirodi, ovaj puta o biljkama i biljnom svijetu. Nakon podučavanja organizovana i kreativna radionica izrade nakita. Djeca su ponovila individualno gradivo koje su učila prethodnih dana, a zatim je započeto obrađivanje teme …

Naučeno je novo gradivo i kreiran nakit Read More »

Nastavljamo podržavati učenice i učenike u savladavanju vještina učenja

Kao što smo započeli u mjesecu julu, nastavili smo i u avgustu pružati podršku učenicama i učenicima u savladavanju vještina učenja. Tako je i 20. 08. 2021. godine u prostoru NVO CEORA u Gračanici, organizovano podučavanje učenica i učenika od strane volonterki i volontera. Djeca su na početku opisala vlastite omiljene životinje, a zatim je …

Nastavljamo podržavati učenice i učenike u savladavanju vještina učenja Read More »

U sklopu prezentacije je obrađena tema emocionalne inteligencije učenica i učenika u nastavi, njenom značaju naročito u neizvjesnom vremenu globalne pandemije korona virusa Covid-19.

Organizovana prezentacija za volonterke i volontere na projektu “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021” na temu “Značaj emocionalne inteligencije u nastavi”

U petak, 20. 08. 2021. godine u Centru za mlade u Gračanici, održana je prezentacija na temu “Značaj emocionalne inteligencije u nastavi”. Prezentacija je organizovana za volonterke i  volontere i učesnike projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021”. U sklopu prezentacije je obrađena tema emocionalne inteligencije učenica i učenika u nastavi, njenom značaju naročito …

Organizovana prezentacija za volonterke i volontere na projektu “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021” na temu “Značaj emocionalne inteligencije u nastavi” Read More »

Još jedan veoma koristan i dinamičan radni čas u NVO CEORA

I  na času održanom 17.08.2021. godine u prostoru NVO CEORA je bilo veoma ugodno, sa puno novih spoznaja, ideja i kreativnosti. U prvom dijelu časa, vrijedne volonterke su radile individualnu nastavu prema potrebama učenica i učenika, njihovim mogućnostima, afinitetima i uzrastu. U drugom dijelu časa, sa učenicama i učenicima je obrađena tema životinja: podjela prema …

Još jedan veoma koristan i dinamičan radni čas u NVO CEORA Read More »

Održani su još jedan čas i prva kreativna radionica u projektu “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021”

Održan je čas u petak, 13.08.2021. godine u prostoru NVO CEORA u Gračanici, nakon koje je organizovana i kreativna radionica izrade nakita. Na času se pričalo i učilo o vodi: značaju i ulogama vode u organizmu i prirodi, vrstama voda i njenim agregatnim stanjima te vodenim organizmima. Nakon časa, započela je kreativna radionica sa odabirom …

Održani su još jedan čas i prva kreativna radionica u projektu “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021” Read More »

Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja - CREDI

Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI

Predstavnici Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) su 09.08.2021. godine posjetili prostor Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica. Obavljen je intervju sa predsjednicom NVO CEORA s ciljem prikupljanja informacija za analizu stanja potreba djece i mladih bez porodičnog staranja i porodica pod rizikom od izdvajanja djece, odgovora lokalnih …

Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI Read More »

Prostor NVO CEORA je i danas bio pun radosti, zadovoljstva i novih saznanja

Prostor NVO CEORA je i danas bio pun radosti, zadovoljstva i novih saznanja

Zanimljiv je bio čas, održan 06.08.2021. godine u sklopu projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.” Uz korištenje novih alata za ponavljanje i utvrđivanje gradiva učenice i učenici su se s radošću družili s volonterkama i volonterima NVO CEORA. Volonterke i volonteri su istakli da su veoma zadovoljni kada dolaze na časove NVO CEORA …

Prostor NVO CEORA je i danas bio pun radosti, zadovoljstva i novih saznanja Read More »

Održan je čas pun kreativnosti, učenja i novih spoznaja

Održan je čas pun kreativnosti, učenja i novih spoznaja

Razigrano je bilo na času održanom 03.08.2021. godine u sklopu Projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2011.”. Naime, kreativnim metodama vrijedne volonterke i volonteri NVO CEORA su poticali učenice i učenike da nauče nešto novo i izraze kreativnost. Druženje učenika i volontera je donijelo nova poznanstva, znanja i motivaciju za daljim radom i učenjem. …

Održan je čas pun kreativnosti, učenja i novih spoznaja Read More »