Poziv za učešće u programima podrške učenju

Poziv za učešće u programima podrške učenju

  Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) upućuje poziv svim vaspitno-obrazovnim ustanovama: obdaništima, osnovnim i srednjim školama, da se uključe u programe za rad sa učenicima koji imaju probleme i poteškoće u učenju i praćenju redovne nastave. Posebno je važno da se ojačaju i usmjere djeca i mladi koji potiču iz …

Poziv za učešće u programima podrške učenju Read More »