Ekonomija i obrazovanje 2. dio – Obrazovanje u funkciji ekonomskog razvoja?

Ekonomija i obrazovanje 2. dio – Obrazovanje u funkciji ekonomskog razvoja?

Obrazovanje kao dio društvenog kapitala oduvijek je privlačilo interese ekonomista i istraživača diljem svijeta, koji su pokušavali objasniti korelaciju vezu između obrazovanja i ekonomskog rasta i razvoja. Tako je i osnivač ekonomske nauke Adam Smith isticao kako “sposobnosti pojedinca zavise prije svega  o njegovom pristupu prema obrazovanju”. I zaista je tako. Sve razvijene države svijeta …

Ekonomija i obrazovanje 2. dio – Obrazovanje u funkciji ekonomskog razvoja? Read More »