Još jedan veoma koristan i dinamičan radni čas u NVO CEORA

I  na času održanom 17.08.2021. godine u prostoru NVO CEORA je bilo veoma ugodno, sa puno novih spoznaja, ideja i kreativnosti.
U prvom dijelu časa, vrijedne volonterke su radile individualnu nastavu prema potrebama učenica i učenika, njihovim mogućnostima, afinitetima i uzrastu. U drugom dijelu časa, sa učenicama i učenicima je obrađena tema životinja: podjela prema staništu, ishrani, kretanju i slično.
Popunjeni su brojni radni i nastavni listovi, a za domaću zadaću im je zadana tema pod nazivom “Moja omiljena životinja”. Čas je realizovan u okviru projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”.

Pogledajte i naše projekte