Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze

Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze
Nakon kratke pauze, održan je još jedan čas pun novih saznanja te ugodnog i korisnog druženja.
Glavna tema časa održanog 27.07.2021. godine su riječi i rečenice: koje su naše omiljene riječi, šta je rečenica, od čega se sastoji te kakvo je to lijepo pisanje. Također, iz matematike je urađeno nekoliko zadataka, najviše jednačina sa jednom nepoznatom.
Volontiranje, učenje, druženje – tako rade volonterke i volonteri NVO CEORA.
Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze
Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze
Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze
Nastavljeno je održavanje časova nakon kratke pauze

Pogledajte i naše projekte