Naučeno je novo gradivo i kreiran nakit

Naučeno je novo gradivo i kreiran nakit
I 24. 08. 2021. godine u prostoru NVO CEORA u Gračanici, organizovano je podučavanje učenica i učenika od strane volonterki i volontera o prirodi, ovaj puta o biljkama i biljnom svijetu. Nakon podučavanja organizovana i kreativna radionica izrade nakita.
Djeca su ponovila individualno gradivo koje su učila prethodnih dana, a zatim je započeto obrađivanje teme biljaka i biljnog svijeta. Popunjeni su radni listovi, obojeni dijelovi biljke, a navedena tema će se obrađivati i narednih dana.
Zatim su u sklopu druge kreativne radionice, nakon prezentovanja tehnika izrade nakita, učenice i učenici kao i volonterke i volonteri su izrađivali svoje komade nakita.
Navedene aktivnosti se organizuju sklopu projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”.

Pogledajte i naše projekte