Obilježen završetak projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”

Obilježen završetak projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”

Podjelom pohvala i druženjem u prostoru Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica, 29.11.2021. godine je završen projekat pod nazivom “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”.

Predsjednica NVO CEORA Lutvija Čolo je uručila učenicima pohvale za dodatni trud koji su svakodnevno ulagali u učenje, savladavanje različitih vještina i učešće u kreativnim radionicama. Na svečanom druženju, volonterke i volonteri su izrazili posebnu radost zbog učešća u projektu i mogućnosti da učenicama i učenicima pruže podršku i podijele svoje znanje i vještine. Zadovoljna i radosna lica djece su uljepšala cijeli događaj i dogovoren je nastavak saradnje i online sa kada djeci bude potrebna podrška u učenju.

U sklopu navedenog Projekta, punih pet mjeseci je pružana kontinuirana podrška u učenju i savladavanju školskog gradiva iz različitih predmeta, kroz igru se ponavljalo naučeno gradivo, sticale brojne vještine kroz kreativne radionice. Za svaki mjesec realizacije Projekta je izrađen pano i na panoima su prikazane sve realizovane aktivnosti.

Pogledajte i naše projekte