Održani su časovi – “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.”

Održani su časovi - "Pruži mi ruku - učimo zajedno 2021."
Projekat “Pruži mi ruku – učimo zajedno 2021.” se realizuje od mjeseca jula do novembra 2021. godine.
Volonterke i volonteri Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) su 09.07.2021. godine prešli dio gradiva radi utvrđivanja potreba za pružanjem podrške. Kroz kratke radionice, rađeno je na utvrđivanju nivoa znanja i upotpunjavanja određenih dijelova u pojedinačnim oblastima.
Održani su časovi - "Pruži mi ruku - učimo zajedno 2021."

Pogledajte i naše projekte