Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI

Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja - CREDI
Predstavnici Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) su 09.08.2021. godine posjetili prostor Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica.
Sastanak sa predstavnicima Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja - CREDI
Obavljen je intervju sa predsjednicom NVO CEORA s ciljem prikupljanja informacija za analizu stanja potreba djece i mladih bez porodičnog staranja i porodica pod rizikom od izdvajanja djece, odgovora lokalnih zajednica i ključnih interesnih grupa i sudionika u procesima osiguravanja podrške ovim grupama u regijama Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.
Posjeta je protekla u veoma ugodnom razgovoru i vjerujemo da će se saradnja nastaviti i u buduće i da će istraživanje doprinijeti unapređenju kvaliteta života ove ciljne grupe.

Pogledajte i naše projekte