U posjeti NVO CEORA Gračanica boravili predstavnici Udruženja Mreža za izgradnju mira – Snaga lokalnog iz Sarajeva

Posjeta sastanak NVO CEORA Mreža za izgradnju mira Snaga lokalnog Sarajevo Gračanica Network for Building Peace

„Radujemo se budućoj saradnji i novim zajedničkim projektima!“ poruka je prisutnih sa veoma važnog i korisnog sastanka.

Prostorije sjedišta Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Gračanica, u srijedu 30.06.2021. godine, posjetili su predstavnici Udruženja Mreža za izgradnju mira i Projekta Snaga lokalnog Snježana Ivandić Ninković, Mirela Bezdrob i Minel Abaz. Tema posjete je predstavljanje projekta Snaga lokalnog, aktivnosti Mreže za izgradnju mira te upoznavanje gostiju sa radom NVO CEORA Gračanica.

Posjeta sastanak NVO CEORA Mreža za izgradnju mira Snaga lokalnog Sarajevo Gračanica Network for Building Peace

Gosti su predstavili projekat Snaga lokalnog, ciljeve projekta, mogućnosti saradnje, pružanja podrške u svakodnevnom radu i radu na ostalim projektima. Posebno interesovanje su pokazali za upoznavanje sa lokalnim prilikama u Gradu Gračanica.

Predsjednica NVO CEORA Lutvija Čolo je predstavila rad Nevladine organizacije i upoznala prisutne sa oblastima djelovanja, ciljevima, projektima koji su realizovani, projektima čija je realizacija u toku i planiranim projektima u saradnji sa lokalnim partnerima na području Grada Gračanica i šire.

Posebno se osvrnula na projekte koji se odnose na mlade i ranjive kategorije stanovnika te su prisutni članice i članovi NVO CEORA imali priliku da predstave opće stanje u okruženju, prilike za mlade u Gradu Gračanica, izazove se suočavaju, te prijedloge i ideje na kojima žele raditi kroz planirane projekte. U ugodnom i prijateljskom razgovoru, otvoreno je nekoliko novih tema i prijedloga koji mogu poboljšati civilni sektor, lični i kolektivni razvoj i kvalitet života u gradu Gračanica i cjelokupnom društvenom okruženju. 

 „Radujemo se budućoj saradnji i novim zajedničkim projektima!“ poruka je prisutnih sa veoma važnog i korisnog sastanka.

Pogledajte i naše projekte